Cancerhjälpen skänker julklappar

Cancerhjälpen skänker julklappar

Insamlingen har fått ett stort engagemang av företagen i Linköping och Norrköping.

Cancerhjälpen har sedan starten 1993 kunnat dela ut över 175 miljoner
i bidrag till landets cancerdrabbade. Dessa bidrag fördelas mellan barn och vuxna som drabbats av cancer och även till trivsel och projektbidrag.

Cancerhjälpen skall verka för en förbättring av levnadsvillkoren för cancerdrabbade barn och vuxna samt se till att bidra med medel för ökad trivsel för cancerpatienter på svenska sjukhus och behandlingshem.

Hjälpen är öppen och inget krav på medlemskap finns för att beviljas bidrag.
Cancerhjälpen vill alltid i möjligaste mån tillmötesgå den sökandes önskemål gällande sitt bidrag.

Cancerhjälpen har sedan december år 1999 ett 90-konto vilket innebär att föreningen är godkänd av Svensk Insamlingskontroll. Det är Svensk insamlingskontroll som granskar alla insamlingsorganisationer med 90-konto så att de insamlade kronorna används till rätt ändamål. Cancerhjälpens 90-konto är: Pg 90 04 37-5 och Bg 900-4375